Shell S1 ATF TASA je hidraulično ulje za visokokvalitetni automobilski mjenjač, servo upravljač  koje se uglavnom koristi za teška vozila koja rade u vancestovnom okruženju.


General Motors Tip 'A' Sufix 'A' · Za potpuni popis odobrenja i preporuka zatražite u Službi za tehničku podršku kupcima Vašeg lokalnog distributera Shell maziva ili posjetite Internet stranicu proizvođača originalne opreme.


20L


Tehnički list proizvoda dostupan na upit

Kategorije: Shell Spirax , -