LubeCoach predstavlja uslugu obuke o pravilnom odabiru maziva i tehničkim karakteristikama Shell-ovih proizvoda za sve zainteresovane partnere.


Ako Vam je ova usluga interesantna, molimo Vas da nas kontaktirate.