05
07 '23

SPIRAX S3 AS 80W140

Shell Spirax S3 AS 80W-140 dizajnirano je za upotrebu u širokom spektru automobilskih osovinskih jedinica podvrgnutih teškim uslovima rada. Upotreba sistema aditiva visokih performansi i odabranih baznih ulja omogućava proširenu mogućnost pražnjenja ulja u nekim aplikacijama. Osim toga, Spirax...