Shell Spirax S6 ATF ZM Oil je potpuno sintetičko ulje za automatske mjenjače vrhunske kvalitete, posebno dizajnirano u partnerstvu sa ZF-om kao mazivo za najnoviju generaciju ZF-Ecomat - i ZFEcolife mjenjača. . Spirax S6 ATF ZM je tečnost za automatske menjače vrhunskih performansi koja omogućava produžene intervale zamene čak i pod najtežim uslovima.


ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 20F, 25F MAN 339 Tip Z13 (ZF-Ecolife 240.000 - 120.000 km u zavisnosti od radne temperaturee) · · MAN 339 Tip Z4 (ZF-Ecomat 150.000 km) · Za potpuni popis odobrenja i preporuka zatražite u Službi za tehničku podršku kupcima Vašeg lokalnog distributera Shell maziva ili posjetite Internet stranicu proizvođača originalne opreme.


209L


Tehnički list proizvoda dostupan na upit

Kategorije: Shell Spirax , -